2018/05/13

SAIKICKS LOGO TSH
共に94年にスタートしたスケート界を代表するブランドにリスペクトを敬したSAIKICKS BOX & SQUARE LOGO Tシャツ